dzisiaj jest: 18 kwietnia 2019. imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Aktualności

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) w związku z § 41 ust. 1 Statutu Gminy Siennica, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII.0007.57.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. poz. 8327) zwołuję II zwyczajną sesję Rady Gminy w Siennicy w dniu 07 grudnia 2018 r. o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad (na parterze budynku) Urzędu Gminy w Siennicy, przy ul. Kołbielskiej 1.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy .

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

 obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siennica

 powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Siennicy

 ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia

 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2017r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025

 zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 powołania Skarbnika Gminy Siennica

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9. Zamknięcie sesji.

« powrót
<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&