dzisiaj jest: 23 stycznia 2019. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Aktualności

Uwaga maturzysto!!!

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA!

Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - następcy Agencji Nieruchomości Rolnych. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy.

"Stypendia Pomostowe" to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów wyższych i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie  www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód dochód osoby uczącej się nie jest wyższy ni 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
   Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie  on-line na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje i Regulamin Programu na stronie Organizatora: www.stypendia-pomostowe.pl lub w Oddziale Terenowym KOWR w Warszawie pod numerem telefonu: 22 531 16 43


« powrót
<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
       1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&