dzisiaj jest: 18 kwietnia 2019. imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Aktualności

Bezpłatna Pomoc Prawna

udzielana będzie w każdy wtorek oraz piątek w godzinach 8.00 - 12.00 na I piętrze, pokój nr 1


Szanowni Państwo.

 Od 2016 r. rozpocznie funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  , zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Wykaz tych punktów oraz harmonogram ich pracy przesyłam w załączeniu.

 Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.

 Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są

 •  młodzież do 26 roku życia
 •  osoby powyżej 65 roku życia
 • osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 •  kombatanci
 • weterani
 •  osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :

· decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

· Kartę Dużej Rodziny,

· zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

· legitymację weterana,

· dokument stwierdzający tożsamość

· pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :

 • ·  sprawy administracyjne,
 • ·  sprawy rodzinne,
 • ·  sprawy cywilne,
 • ·  sprawy karne,
 • ·  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • ·  z zakresu prawa podatkowego,
 • · związane z  przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

· podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

· spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

· spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia  tej  działalności.

Pomoc prawna będzie polegała na :

·  poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie     uprawnieniach , a także obowiązkach,

·  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,

· udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,

· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych ,  o ustanowienie  pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, o  ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście.

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

Informacja ogólna dotycząca bezpłatnej pomocy prawnej

Dla kogo pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mińskiego

« powrót
<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&