dzisiaj jest: 26 czerwca 2019. imieniny: Paulina, Jan, Paweł
wersja polska 
A+ A-
Moja Przyszłość
Projekty unijne w ramach PROW 2007- 2013
Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym
Kompetencje na start
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Projekty unijne w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Inwestycja w przyszłość"
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Projekty UE

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Gmina Siennica działając zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego Wnioskodawcą będzie Gmina Siennica.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 13.11.2017 r. do 05.12.2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w ty   w szkołach zawodowych) osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1, (05-332) Siennica w terminie od 13.11.2017 r. do 05.12.2017 r. (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres:, Urząd Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1, (05-332) Siennica, tel. 25 757 20 20 wew. 33,  fax: 25 757 20 95, lub e-mail: gmina@ugsiennica.pl.

Zarządzenie Nr OK.0050.87.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Wójta Gminy Siennica w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera

Protokół z posiedzenia Komisji

Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera

« powrót
<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&