dzisiaj jest: 14 grudnia 2017. imieniny: Alfred, Izydor
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Program wymiany kotłów CO

Program wymiany kotłów CO

             NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU MODERNIZACJI KOTŁOWNI NA TERENIE
                                                                       GMINY SIENNICA

Wójt Gminy Siennica ogłasza, w terminie od dnia 18 stycznia do dnia 30 stycznia 2017r. (w związku z zainteresowaniem mieszkańców modernizacją indywidualnych źródeł ciepła, Wójt Gminy Siennica przedłuża nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w programie do dnia 3 lutego 2017r.) otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła, do realizacji w 2017 roku.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane drobną biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek) - w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu ,,Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni".

UWAGA:
Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Prowadzony przez Gminę Siennica nabór jest elementem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Nabór wniosków w WFOŚiGW trwa od 9 stycznia 2017r. do wyczerpania alokacji, w związku z tym ważnym jest złożenie przez Gminę Siennica wniosku w możliwie najszybszym terminie.

Aby zostać ujętym we wniosku przygotowywanym przez Gminę Siennica, należy szczegółowo zapoznać się z Programem ,,Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" Nr 2017-OA-8, dostępnym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pod adresem http://www.wfosigw.pl/content/oa-8-poprawa-jako%C5%9Bci-powietrza-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-mazowieckiego-ograniczenie-emisji oraz złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Siennicy, w terminie od 18 stycznia do 3 lutego 2017r.  Wniosek o ujęcie w dokumentacji aplikacyjnej składanej przez Gminę Siennica do WFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Nr 2017-OA-8.
O ujęciu we wniosku przygotowywanym przez Gminę Siennica decyduje prawidłowo wypełniony Wniosek.

Złożenie przez Państwa wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Program modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Siennica. Podjęcie przez Gminę Siennica działań w tym zakresie będzie uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość dofinansowania w ramach programu wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z dzielonego dofinansowania.

Koszty modernizacji ponoszą ostateczni odbiorcy.

Informacje dotyczące rozliczeń finansowych zadania zostaną określone w terminie późniejszym a ich szczegóły zostaną wskazane w umowie pomiędzy Gminą Siennica a odbiorcami uczestniczącymi w projekcie. Podstawą zawarcia powyższej Umowy będzie informacja o przyznaniu dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie.

Koszty kwalifikowane zadania - koszt realizacji zadania, niezbędny do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego:
1) Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczamy koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
2) Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Koszty niekwalifikowane zadania - koszty, których poniesienie związane jest z realizacją zadania a których finansowanie nie jest możliwe ze środków Funduszu.

Koszty niekwalifikowane zadania stanowią:
a) koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;
b) demontaż starej instalacji źródła ciepła;
c) zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo;
d) wkład kominowy;
e) roboty instalacyjne wewnątrz obiektów - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
f) koszt przyłącza do sieci;
g) rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;
h) koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Osoba do kontaktu ze strony Urzędu Gminy w Siennicy:
Zastępca Wójta Gminy Siennica - Tomasz Gójski
Adres poczty elektronicznej: z-cawojta@ugsiennica.pl
Numer telefonu: 694 452 687


Wójt Gminy Siennica     
Grzegorz Zieliński       

Regulamin

Wniosek o uczestnictwo

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&