dzisiaj jest: 22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
wersja polska 
A+ A-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
2017

konkurs ofert w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

  - Uchwała Nr XX.0007.149.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
    w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica
    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  
    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na 2017 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.6.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 stycznia 2017r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w obszarze
  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Przewidywana kalkulacja kosztów

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1A i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Harmonogram realizacji zadania publicznego realizowanego w okresie dłuższym niż rok budżetowy

Przewidywana kalkulacja kosztów

Harmonogram raelizacji zadania publicznego

Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1A i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 I 395)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&