dzisiaj jest: 11 grudnia 2018. imieniny: Waldemar, Damazy
wersja polska 
A+ A-
Aktualności
Skład
Komisje
Kontakt z Radą Gminy
Uchwały
Gazyfikacja - Informacje Komitetu Społecznego
 - Informacje ogólne
Kadencja 2014-2018
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Gazyfikacja - Informacje Komitetu Społecznego

INFORMACJA O PRACACH PROJEKTOWYCH SIECI GAZU ZIEMNEGO

Komitet Społeczny ds. gazyfikacji informuje, że został pozytywnie uzgodniony wstępny projekt sieci gazowej w pasach drogowych w Nowej Pogorzeli, w Pogorzeli i w Siennicy w sołectwach nr I i II. 
Oznacza to, że zarządcy dróg wyrazili zgodę na lokalizację sieci gazowej w drogach i uzgodnili jej przebieg.
Obecnie trwają dalsze prace projektowe w celu sporządzenia ostatecznych projektów i uzyskania pozwolenia na budowę. 
Po uzyskaniu pozwolenia, Polska Spółka Gazownictwa po wcześniejszym uzgodnieniu z mieszkańcami przystąpi do projektowania przyłączy gazowych do odbiorców.
Planowany termin wykonania sieci gazowej to IV kwartał 2019 roku.
Więcej informacji można uzyskać u Przewodniczącego Rady Gminy (z.jurkowski@ugsiennica.pl).

REALIZACJA GAZYFIKACJI W GMINIE SIENNICA

      Informujemy, że zgodnie z treścią pisma Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), które wpłynęło do Wójta Gminy w maju 2017 roku realizacja gazyfikacji w gminie Siennica jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. W pierwszym etapie budowy sieci gazowej będą objęte miejscowości Pogorzel, Nowa Pogorzel oraz Siennica na obszarze sołectw Siennica I i Siennica II.

PSG zadeklarowała poniższe terminy:

· przygotowanie dokumentacji projektowej sieci gazowej - II kwartał 2018,

· budowa gazociągów w wymienionym obszarze - IV kwartał 2019.

Jednocześnie informujemy, że plany rozbudowy zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, co potwierdzono pismem z dnia 05.06.2017r. z zaoferowaniem PSG współpracy przy realizacji inwestycji.

Osoby z miejscowości objętych gazyfikacją, zainteresowane podłączeniem się do sieci gazu ziemnego, które wcześniej nie złożyły wniosków o warunki przyłączenia prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu urzędu gminy w Siennicy w celu zgłoszenia deklaracji i wpisania się na listę. Zapisy będą przyjmowane do 07 lipca 2017r.

Osoby deklarujące chęć korzystania z gazu ziemnego będą mogły być ujęte przez PSG w terminach realizacji I etapu gazyfikacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Rady Gminy w czasie dyżurów lub poprzez kontakt na adres e-mail: z.jurkowski@ugsiennica.pl

 
Komitet Społeczny

NAJNOWSZE INFORMACJE OD PSG

Informacja otrzymana od PSG Odział w Mińsku Mazowieckim.

" W imieniu Rady Gminy 4 lipca 2016r. Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Siennica wystosowali list intencyjny do Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z zapewnieniem o wsparciu i współpracy lokalnych władz przy realizacji gazyfikacji w gminie Siennica.

Mimo poparcia Rady Gminy, na chwilę obecną inwestycja rozbudowy sieci gazu ziemnego w gminie Siennica jest nieefektywna ekonomicznie, w związku z tym będą przesłane do wnioskodawców informacje o odmowie określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej z przyczyn ekonomicznych. Powodem takiej decyzji jest niewielkie zainteresowanie i zbyt mały wolumen gazu deklarowany we wnioskach złożonych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Jednocześnie informujemy, że PSG złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej dla tych miejscowości, gdzie było największe zainteresowanie.

Jeśli zostaną przyznane środki, to będzie realizowana gazyfikacja dla miejscowości: Nowa Pogorzel, Pogorzel i Siennica.

Obecnie oczekujemy na decyzję o przyznaniu środków unijnych. "

Podsumowując: Szansę na realizację sieci gazu ziemnego mają w chwili obecnej miejscowości: Pogorzel, Nowa Pogorzel i Siennica - ale po otrzymaniu przez PSG dofinansowania ze środków unijnych.

W pozostałych miejscowościach naszej gminy gazyfikacja obecnie nie będzie realizowana ze względu na małą ilość złożonych wniosków.


Komitet Społeczny

INFORMACJA OD PSG MIŃSK MAZ.

Komitet Społeczny utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Na wniosek przedstawicieli Komitetu Społecznego w kwietniu br. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zakładu PSG w Mińsku Mazowieckim.

W trakcie spotkania ustalono, że PSG kończy opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy Siennica. Termin wykonania koncepcji wydłużył się ze względu na dużą ilość złożonych wniosków oraz ciągle wpływające wnioski bezpośrednio do siedziby Zakładu PSG w Mińsku Maz. PSG kończy przyjmowanie wniosków w dniu 29 kwietnia 2016r. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane i przekazywane do ewentualnej realizacji poza zatwierdzoną inwestycją grupową.

Obecnie oczekujemy na decyzję Rady Technicznej Oddziału w Warszawie dotyczącą akceptacji koncepcji gazyfikacji w gminie Siennica. Planowany termin wydania decyzji to czerwiec 2016r..

W trakcie spotkania poprosiliśmy o pisemną informację dotyczącą stanu prac nad złożonymi wnioskami z terenu naszej gminy. W załączeniu prezentujemy treść otrzymanego pisma.

Po uzyskaniu kolejnych informacji będziemy niezwłocznie o nich informować mieszkańców.


Komitet Społeczny

 pismo od PSG Minsk Maz.pdf

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH

     Informujemy, że w wyniku dodatkowego terminu składania wniosków znacznie wzrosła ilość chętnych do podłączenia gazu ziemnego.

Łączna ilość wniosków o warunki przyłączenia do sieci gazu ziemnego przyjętych przez Komitet Społeczny z terenu gminy Siennica to 496.

Wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców gminy przekazaliśmy do Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Mińsku Mazowieckim. 

Obecnie wnioski są poddawane weryfikacji i ocenie ekonomicznej przez PSG w Mińsku Mazowieckim. Na podstawie dokonanych weryfikacji będzie opracowana koncepcja realizacji inwestycji.

Oczekujemy na oficjalną odpowiedź ze strony PSG.

Dotychczas Polska Spółka Gazownictwa przekazała informację, że ze względu na dużą ilość wniosków złożonych z terenu gminy Siennica, PSG potrzebuje więcej czasu na weryfikację wniosków i przygotowanie koncepcji rozbudowy sieci gazu ziemnego w naszej gminie.

Wstępna deklaracja na temat możliwości realizacji inwestycji sieci gazu ziemnego w poszczególnych miejscowościach na terenie naszej gminy może być podana pod koniec pierwszego kwartału 2016r.

 
Komitet Społeczny

DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA GAZ ZIEMNY

     Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców naszej gminy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o warunki przyłączenia do sieci gazu ziemnego, Komitet Społeczny w porozumieniu
z Polską Spółką Gazownictwa ogłasza dodatkowy termin składania wniosków.

 Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy

do 16 listopada 2015r.

Osoby z Komitetu Społecznego będą dyżurowały w Urzędzie Gminy
w celu udzielania pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków.

  Zapraszamy w poniedziałki  02, 09 i 16 listopada 2015r.  w godzinach 13.00-18.00 

PRZEKAZANIE WNIOSKÓW

Informujemy, że z terenu całej gminy Siennica wpłynęło 418 wniosków o warunki przyłączenia do sieci gazu ziemnego.

W dniu 08 lipca 2015 roku wnioski złożone przez mieszkańców gminy przekazaliśmy do Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Mińsku Mazowieckim. 

Obecnie wnioski są poddawane weryfikacji formalnej i ocenie ekonomicznej przez PSG w M.Maz.

Informacje na temat możliwości realizacji inwestycji sieci gazu ziemnego w poszczególnych miejscowościach będzie podana w listopadzie lub w grudniu 2015r.


Komitet Społeczny

OGŁOSZENIE

     Komitet Społeczny przypomina o upływającym terminie składania wniosków o warunki przyłączenia do sieci gazu ziemnego.

Ustalonym terminem jest 30 czerwiec 2015 roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców organizujemy dodatkowe dyżury wieczorne w celu udzielenia pomocy w wypełnianiu wniosków.

Dyżury pełnione będą od 18.06.2015r.  do końca czerwca, w każdy czwartek i piątek w godzinach 18.30 ÷ 20.00 w Urzędzie Gminy.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

      Komitet Społeczny informuje, że na wniosek mieszkańców odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości rozbudowy sieci gazu ziemnego na terenie naszej gminy. 

Spotkanie odbędzie się:

  • 02 czerwca 2015r. o godz. 19.00 w sali OSP w Żakowie

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SIENNICY

     W celu przekazania nowych informacji Komitet Społeczny ds. rozbudowy sieci gazu ziemnego na terenie Gminy Siennica zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie z wykonawcą instalacji gazu ziemnego.

Będzie możliwość uzyskania fachowych informacji dotyczących zmiany sposobu ogrzewania.

Spotkanie odbędzie się:

· 29 maja 2015r. o godz. 19.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Komitet Społeczny informuje, że na wniosek mieszkańców odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości rozbudowy sieci gazu ziemnego na terenie naszej gminy. 

Spotkanie odbędzie się:

  • 21 maja 2015r. o godz. 18.00 w świetlicy w Bestwinach

SPOTKANIE INFORMACYJNE

     Komitet Społeczny zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości rozbudowy sieci gazu ziemnego na terenie naszej gminy. 

Spotkanie odbędzie się:


  • 05 maja 2015r. o godz. 19.00 w świetlicy w Nowodworze 

WAŻNE INFORMACJE KOMITETU SPOŁECZNEGO

· Od 04 maja w poniedziałki od godz. 9.00 do 17.00 osoby z Komitetu będą pełnić dyżury w celu udzielania informacji oraz pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków

· Kontakt z Komitetem możliwy jest także poprzez pocztę elektroniczną o adresie: gazsiennica@gmail.com

· Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej można otrzymać w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy lub wydrukować korzystając z poniższego linku:

http://oferta.pgnig.pl/documents/19067/895554/oki.1.A_01082014_PSG_z_PGNiG_OD__INT.pdf/d298590b-fda2-4237-9a92-9cdbf572cb98

· Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica w terminie do: 30 czerwca 2015r.

     Osoby tworzące Komitet Społeczny nie są specjalistami w dziedzinie gazu ziemnego. Są to mieszkańcy naszej gminy zainteresowani rozwojem sieci gazu ziemnego, którzy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy pozyskują informacje o możliwościach rozbudowy gazociągu w naszej gminie i przekazują je w możliwie dostępny sposób, tj. poprzez: ulotki plakaty, spotkania informacyjne, stronę internetową. Działania podejmowane przez Komitet są działaniami typowo społecznymi. Komitet Społeczny nie zajmuje się budową instalacji gazowej, a jedynie pozyskiwaniem informacji i ich przekazywaniem mieszkańcom. Informacje uzyskujemy od firm zajmujących się gazyfikacją, z literatury fachowej oraz z branżowych publikacji. Korzystamy z doświadczeń osób, które proces zmiany sposobu ogrzewania na gazowy mają już za sobą. Współpracujemy z Polską Spółką Gazownictwa w Mińsku Mazowieckim i z Urzędem Gminy w Siennicy.

     Koszty związane z wykonaniem instalacji gazowej wewnętrznej jest trudno określić i muszą być ustalane indywidualnie. Będą się różniły długością instalacji, ilością odbiorników oraz rodzajem dotychczas używanego sposobu ogrzewania, co wpływa na zakres koniecznych do wykonania prac. Cała inwestycja rozkłada się na kilka lat i jej koszty mogą być realizowane etapami. Przejście na gaz ziemny nie będzie jednorazowym kosztem, dzięki czemu można zaplanować ponoszone wydatki.

GAZ ZIEMNY NA TERENIE GMINY SIENNICA

     Z inicjatywy grupy mieszkańców Gminy Siennica został utworzony Komitet Społeczny ds. rozbudowy sieci gazu ziemnego na terenie naszej gminy. Celem Komitetu jest dążenie do rozbudowy sieci gazu ziemnego na terenie Gminy Siennica. Dążąc do osiągnięcia celu podjęliśmy współpracę z Polską Spółką Gazownictwa oraz z Urzędem Gminy w Siennicy.

Główne zadania Komitetu:

  • pozyskujemy i rozpowszechniamy informacje o gazyfikacji
  • udzielamy pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków
  • organizujemy spotkania informacyjne
Komitet Społeczny zaprasza mieszkańców gminy na spotkania informacyjne dotyczące gazyfikacji. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa oraz przedstawiciele władz gminy.

Spotkania odbędą się:

· 29 kwietnia 2015r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy

· 30 kwietnia 2015r. o godz. 18.30 w sali OSP w Pogorzeli.

Na spotkaniach informacyjnych będzie możliwość otrzymania wniosku. Po spotkaniu informacyjnym członkowie Komitetu Społecznego będą udzielali pomocy w wypełnianiu wniosków.

W załączeniu ulotka informacyjna o gazie ziemnym opracowana przez Komitet Społeczny.

W imieniu Komitetu

Zenon Jurkowski

 ulotka GAZ ZIEMNY.pdf

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&