dzisiaj jest: 18 kwietnia 2019. imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
wersja polska 
A+ A-
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Zwrot podatku akcyzowego
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok

 

Od budynków:

 


a) od budynków mieszkalnych - 0,65 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 


b) od budynków lub  ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -20.00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 

 

c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,10 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
 

 

d) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 


e) od budynków pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

 

  publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 2,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- od domów letniskowych - 7,25 zł od 1m. 2 powierzchni użytkowej,
- od innych pozostałych - 2,,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 

 

f) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

 

Od gruntów:

 

 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,             
 

 

b) pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych - 2,77 zł od 1 ha powierzchni,
 

 

c) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1m2 powierzchni,
- wykorzystywanych na cele budownictwa letniskowego - 0,35 zł od 1m2 powierzchni,
- od innych pozostałych - 0,20 zł od  1m2  powierzchni. 

 

 

 

Zwolnione są z podatku od nieruchomości: 

 

 

 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:


 

      1) budynki i grunty lub ich części wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej

 

      2) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej


2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej


- Uchwała Nr XXX.0007.221.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 09 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2018 roku.

 

 


<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&