dzisiaj jest: 20 kwietnia 2019. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
wersja polska 
A+ A-
Moja Przyszłość
Projekty unijne w ramach PROW 2007- 2013
 - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Pogorzeli i Nowej Pogorzeli
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów
 - Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica
 - Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica
 - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań
 - Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród
 - Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy
 - Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy
 - Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk
 - Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy
Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym
Kompetencje na start
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Projekty unijne w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Inwestycja w przyszłość"
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród

Wójt Gminy Siennica
informuje o realizacji projektu pn.:
"Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w zakresie działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  

 

 

Koszty całkowite realizacji projektu: 503.324,54 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 301.220,00 zł
Okres realizacji projektu: 26.03.2009r.- 26.11.2010r.

 

 

 

Cel projektu: Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Siennica i Starogród oraz zwiększenie atrakcyjności dla osób przyjezdnych.

Zakres projektu:  Budowa chodnika w m. Starogród pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a posesją parafialną, przebudowa odwodnienia powierzchniowego, budowa zjazdów na działki przyległe do drogi, zniesienie barier architektonicznych w obrębie inwestycji, oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rewitalizacja parku położonego obok Urzędu Gminy w Siennicy, w tym budowa nowych chodników, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wymiana istniejących masztów oświetleniowych na nowe, dokonanie wycinki drzew istniejących oraz dokonanie nowych nasadzeń i zasiewów.

Zdjęcia z realizacji inwestycji:

Galeria

 

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&