dzisiaj jest: 20 kwietnia 2019. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
wersja polska 
A+ A-
Moja Przyszłość
Projekty unijne w ramach PROW 2007- 2013
 - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Pogorzeli i Nowej Pogorzeli
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów
 - Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica
 - Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica
 - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań
 - Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród
 - Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy
 - Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy
 - Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk
 - Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy
Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym
Kompetencje na start
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Projekty unijne w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Inwestycja w przyszłość"
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań

Wójt Gminy Siennica
informuje o realizacji projektu pn.:
”Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4.1 Leader, w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Całkowita wartość projektu: 657.707,65 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 419.202,00 zł
Okres realizacji projektu: 29.10.2010r. – 24.06.2013r.

 

Cel projektu: Stworzenie wartościowej przestrzeni publicznej służącej spotkaniom mieszkańców, odpoczynkowi i rekreacji oraz podnoszącej atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Zakres projektu: Budowa stawów rekreacyjnych w Grzebowilku wiązała się z robotami przygotowawczymi, drogami technologicznymi do transportu mas ziemnych i na zjazdach do dna czasz. Wykonano roboty odwodnieniowe, roboty ziemne tymczasowe i rozbiórkowe dla budowli, roboty ziemne związane z modernizacją i konserwacją rowów oraz modernizacją czaszy stawów. Wykonano przepust z piętrzeniem oraz mnich spustowy.

W II etapie zadania dotyczącego zagospodarowania i wyposażenia miejsca spotkań w Dąbrowie wykonano roboty ogrodnicze, wyposażono plac w drobne formy architektoniczne oraz scenę plenerową. Nad całością zadania prowadzony był nadzór inwestorski.

 Zdjęcia z realizacji inwestycji:

Galeria

 

 

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&