dzisiaj jest: 26 czerwca 2019. imieniny: Paulina, Jan, Paweł
wersja polska 
A+ A-
Moja Przyszłość
Projekty unijne w ramach PROW 2007- 2013
Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym
Kompetencje na start
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Projekty unijne w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Inwestycja w przyszłość"
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Moja Przyszłość


 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
„Moja przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

 

Projekt

pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych”.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.  w następujących placówkach:

 - Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

 - Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.

 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.

 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Grzebowilku.

 

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie w/w Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Siennica. Głównym celem projektu będzie wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Celami szczegółowymi Projektu będą: rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży, wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego. 

 

Gmina Siennica jako Partner Projektu będzie odpowiedzialna za realizację następujących zadań  określonych w Projekcie:

a) przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z:

- j. obcego,

- przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,

-poradnictwa i doradztwa edukacyjno- zawodowego,

b) zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć,

c) zakup materiałów edukacyjnych,

d) organizację całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)

 

Wyżej wymienione zajęcia będą prowadzone w grupach projektowych w wymiarze 20 godz. miesięcznie ( 80 godz. w 2014 r. oraz 120 godz. w 2015 r.) w każdej z wymienionych placówek oświatowych. Gmina nie wnosi wkładu finansowego, wnosi jednie wkład niefinansowy w postaci użyczenia sal.

 

Na realizacje zadań określonych w Projekcie Gmina Siennica otrzyma dofinansowanie przypadające na jedną grupę projektową w wysokości 24.510,00 zł.

Łączna wysokość dofinansowania dla wszystkich grup projektowych wyniesie 98.040,00 zł.

 

<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&