dzisiaj jest: 20 kwietnia 2019. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
wersja polska 
A+ A-
Aktualności
Skład
Komisje
Kontakt z Radą Gminy
Uchwały
Gazyfikacja - Informacje Komitetu Społecznego
Kadencja 2014-2018
 - Skład
 - Komisje
 - Kontakt z Radą Gminy
 - Archiwum aktualności
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Komisje

Komisje Rady Gminy

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołała następujące komisje:

  • Rewizyjną
  • Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
  • Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Komisje podejmują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań. Komisje pełnią funkcję organów przygotowujących rozstrzygnięcia organu stanowiącego, formułują opinie i wnioski.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy (rozdział IX).

Przedmiot działania pozostałych Komisji ustalony jest w uchwale Nr V/39/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.     

  • Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

                                      1.  Piotr Rosik   - przewodniczący komisji
                                      2.  Anna Wilk - wiceprzewodnicząca komisji
                                      3.  Teresa Łojszczyk
                                      4.  Artur Antosiewicz
                                      5.  Czesław Pałdyna

1) Komisja Rewizyjna powołana jest do wykonywania zadań związanych z realizacją funkcji kontrolnej Rady

     Gminy.

2) Komisja Rewizyjna podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu.

3) Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz wyłącznie

     na zlecenie Rady.

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

 

1) okresowa kontrola działalności finansowej Wójta,

2) opiniowanie wykonania budżetu Gminy,

3) występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi oraz

     przesyłanie wniosku Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

4) opiniowanie wniosku o odwołanie Wójta,

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.


  • Komisja Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Skład osobowy Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa:

                                                1. Stanisław Majszyk – przewodniczący komisji
                                                2. Hanna Dąbrowska - wiceprzewodnicząca komisji
                                                3. Zenon Jurkowski
                                                4. Aleksander Kot
                                                5. Marek Soćko

  Do zakresu działania  Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa należy:

1) uczestniczenie w procedurach uchwalania budżetu gminy,

2) analiza wykonywania budżetu gminy,

3) analiza wykonywania planów finansowych przez gminne jednostki organizacyjne,

4) opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

5) analizowanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

6) analizowanie informacji o stanie mienia komunalnego,

7) opiniowanie podejmowanych działań inwestycyjnych,

8) analiza funkcjonowania urządzeń komunalnych na terenie gminy,

9) analizowanie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działaniu

      Inspekcji Ochrony Roślin na terenie gminy,

10) analizowanie stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie gminy,

11) współdziałanie z samorządem rolniczym oraz organizacjami społeczno-zawodowymi rolników.  • Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Skład osobowy Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego:

                                               1. Krystyna Czmoch  - przewodnicząca komisji
                                               2. Monika Soczewka - wiceprzewodnicząca komisji
                                               3. Marzanna Zgódka
                                               4. Piotr Antosiewicz
                                               5. Ryszard Reszczyk

  Do zakresu działania  Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego należy:   

1) analiza funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych (Zespół Szkół, szkoły podstawowe,

     przedszkole),

2) analiza realizacji zadań statutowych GOPS,

3) analiza funkcjonowania GBP,

4) analiza funkcjonowania SPZOZ,

5) rozwój kultury fizycznej i turystyki, w tym: działalność klubów sportowych szkolnych i pozaszkolnych,

6) analiza realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

     w tym funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,

7) opiniowanie sprawozdań i informacji Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa  publicznego.


<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&