dzisiaj jest: 22 lutego 2018. imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl
Druki

Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. ochrony środowiskaWNIOSEK NA DEMONTAŻ I/LUB ODEBRANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

wniosek o uzgodnienie linii ogrodzenia

Wniosek o wydanie decyzji o rolnośrodowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zgody na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości

Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi wewnętrznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zawiadomienie w związku z awarią urzędzenia znajdującego się w pasie drogowym o zajęciu pasa drogowego

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew


Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. planowania przestrzennego


Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie opini o możliwości dokonania podziału nieruchomości

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Uwaga dotycząca obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina (ZADANIE 2)

Uwaga dotycząca obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda (ZADANIE 3)

Uwaga dotycząca obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy (ZADANIE 1)

Uwaga dotycząca obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród (ZADANIE 4)

Uwaga dotycząca obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki (ZADANIE 5)


Wnioski do pobrania ze stanowiska ds. rolnictwa


Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jestem odbiorcą wody z wodociągu zbiorowego

Podanie o wyrażenie zgody na podłączenie do wodociągu zbiorowego budynku mieszkalnego projektowanego/istniejącego

Podanie o wyrażenie zgody na podłączenie do wodociągu zbiorowego i kanalizacji budynku mieszkalnego projektowanego/istniejącego

Podanie o wydanie zaświadczenia o przyłączu wodociągowym/kanalizacyjnym, które zostało doprowadzone do budynku mieszkalnego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Siennica

Druki dotyczące podatków:
 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Wnioski z zakresu Ewidencji Ludności

 

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa

Podanie o wydanie odpisu

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wnioski do pobrania ze stanowiska d/s oświaty, kultury i zdrowia

Wnioski do pobrania ze stanowiska d/s oświaty, kultury i zdrowia  

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&